• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας διαφόρων υλικών  Υλικά
  Θερμική αγωγιμότητα
   k
  ( W.m-1. K-1 )

  Μέταλλα
      Σίδηρος
  73
      Χάλυβας
  ~ 46
      Αλουμίνιο
  210
      Χαλκός
  386
      Ασήμι
  406
      Χρυσός
  293
      Platinum
  70
      Κίτρινος ορείχαλκος
  85
  Μη μεταλλικά
      Ασβεστος
  0.16
      Κόκκινο τούβλο
  0.63
      Γυψοσανίδα
  0.21
      Σκυρόδεμα
  0.30
      Φλοιος της γης
  1.7
      Felt
  0.036
      Γυαλί
  0.8
      Fiberglass
  0.04
      Γρανίτης
  2.1
      Πάγος
  2.2
      Linen
  0.088
      Χαρτί
  0.13
      Ελαστικό, μαλακό
  0.14
      Αμμος, στεγνή
  0.39
      Μετάξι
  0.04
      Χιόνι, συγμαγές
  0.21
      Εδαφος, ξηρό
  0.14
      Ξύλο
  0.13

  Υγρά
      Ακετόνη
  0.20
      Αλκοόλη, ethyl
  0.17
      Mercury
  8.7
      Πετρέλαιο κίνησης
  0.15
      Βαζελίνη
  0.18
      Νερό
  0.58

  Αέρια
      Αέρας
  0.026
      CO2
  0.017
      Αζωτο
  0.026
      Oxygene
  0.027