• Θέσεις εγκατάστασης ηλεκτροκινητήρων κατά DIN - IEC 34, part 7

  Motor seating types according to DIN - IEC 34 , part 7. Motors are grouped to the following categories according to their fastening position
  (DIN IEC 34 - part 7).


  In the category name , B stands for Horizontal axis and V for vertical.
  Correspondence with DIN 42950 and Teil 7 - Code II is given below:


  DIN IEC 34
  Teil 7
  DIN 42950
  Code I
  Code II (older standard)
  ΙΜ Β 3 ΙΜ 1001 Β 3
  ΙΜ V 5 ΙΜ 1011 V 5
  ΙΜ V 6 ΙΜ 1031 V 6
  ΙΜ Β 6 ΙΜ 1051 Β 6
  ΙΜ Β 7 ΙΜ 1061 Β 7
  ΙΜ Β 8 ΙΜ 1071 Β 8
  ΙΜ Β 35 ΙΜ 2001 Β 3 / B 5
  ΙΜ Β 34 ΙΜ 2101 Β 3 / B 14
  ΙΜ Β 5 ΙΜ 3001 Β 5
  ΙΜ V 1 ΙΜ 3011 V 1
  ΙΜ V 3 ΙΜ 3031 V 3
  ΙΜ Β 14 ΙΜ 3601 Β 14
  ΙΜ V 18 ΙΜ 3611 V 18
  IM V 19 IM 3631 V 19
  IM B 10 IM 4001 B 10
  IM V 10 IM 4011 V 10
  IM V 14 IM 4031 V 14
  IM V 16 IM 4131 V 16
  IM B 9 IM 9101 B 9
  IM V 8 IM 9111 V 8
  IM V 9 IM 9131 V 9