• Χημική θερμοδυναμική : Ανασκόπηση μεγεθών και μαθηματικών εννοιών


    Μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, ολοκληρωμένης θερμοδυναμικής αξίας.

    http://www.materials.uoi.gr/polymers...dynamics_1.pdf