• Εγχειρίδιο πλαστικών σωλήνων - Engineering handbook for plastic pipes


    Ενα εξαιρετικό εγχειρίδιο για πλαστικούς σωλήνες (όλων των ειδών) της αμερικανικής εταιρίας Harrington.

    Αντοχή πλαστικών σωλήνων σε διάβρωση, χημική αντοχή, υπολογισμός διατομών, στήριξης, οδηγίες εγκατάστασης και πολλές άλλες πάρα πολύ χρήσιμες πληροφορίες.