• Γρήγορος υπολογισμός μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης.

  Επισυναπτόμενο 454
  Παρακάτω παρατίθενται πίνακες για γρήγορο υπολογισμό δικτύων πυρόσβεσης.

  Οι πίνακες είναι αποσπάσματα από όσα περιγράφονται στην Ελληνική νομοθεσία και είναι αποδεκτοί από την πυροσβεστική.
  Για εκτεταμένα δίκτυα, θα πρέπει να γίνει υπολογισμός όπως προβλέπεται.

  Σε κάθε περίπτωση, ο κατασκευαστής των δικτύων θα πρέπει να εφαρμόζει την εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας.


  1. Διατομές σωληνώσεων για την υδροδότηση πυροσβεστικών φωλιών.


  Διατομή Κατηγορία ΙΙ Κατηγορία ΙΙΙ
  2" 1 ---
  2 ½ ‘’’ 2-3 μέχρι 2
  3" 4-6 2-4
  4" 7-16 5-7
  5" 17-25

  2. Διατομές σωληνώσεων για την υδροδότηση δικτύων sprinkler

  Διατομή Αριθμός κεφαλών
  1" 2
  1 ¼’’ 3
  1 ½’’ 4-5
  2" 6-10
  2 ½’' 11-20
  3'' 21-40
  4'' 41-100
  5'' 101-160
  6'' 161-250


  3. Πτώση πίεσης στο πυροσβεστικό δίκτυο.


  100m Οριζόντια όδευση 1bar
  10m Κατακόρυφη όδευση 1bar