Θα ήθελα μια βοήθεια στο παρακάτω. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μελέτη, η οποία καταλήγει στο ότι η αντλία θα πρέπει να είναι 14ΚW.
Δεν έχω καταλάβει αν είναι πιο συμφέρον αυτή να είναι μεσαίων ή...