6.000.000 λίτρα διά 8.000 λίτρα ετησίως = ~750 πολυκατοικίες
Δηλαδή από Δανούς, Σουηδούς, Ιταλούς και άλλους Ευρωπαίους μόνο 750 πολυκατοικίες κάνουν χρήση;
Το δικό μας Ολυμπιακό χωριό κλήρωσε...