Γιατί γελάνε μερικοί με το "χάμω" ;

Είναι ελληνικότατη λέξη στα αρχαία ελληνικά "χαμαί"
συγγενής με το χώμα.

Θα "με" πει κανείς τον λόγο ;

Χαιρετώ

Νίκος