Αν και είναι παλιό το θέμα έχω ένα ερώτημα όσον αφορά την προσαύξηση απωλειών λόγω διακοπτόμενης λειτουργίας.Κυκλοφορούν διάφοροι πίνακες όπως ο παρακάτω που δείχνουν το ποσοστό προσαύξησης απωλειών...