Ολα καλά, αλλά ο εναλλάκτης δε χρειάζεται να είναι πλακοειδής.
Είναι προτιμότερο να εγκαταστήσεις ένα δοχείο αδράνειας αντί του εναλλάκτη, διότι με την προσθήκη του δοχείου, μπορείς να διαχωρίσεις...