Καλησπέρα.

Γράψτε μας σας παρακαλώ την ημερομηνία έκδοσης της άδειας (αν είναι πριν ή μετά το '85) και αν υπάρχει καταστατικό ή όχι, και αν υπάρχει, τι προβλέπει για την θέρμανση.

Το ζήτημα δεν...