Καλησπέρα,
μικρής κλίμακας επισκευή ανελκυστήρα σε πολυκατοικία 30ετίας (τάξεως των 200 ευρώ ) υπολογίζεται
με βάση τις Δαπάνες Ανελκύστήρος ή τις Πάγιες Εκτακτες Δαπάνες...