Το μόνο που έχω δει προσωπικά (δεν είναι σίγουρο, αν κάποιος άλλος έχει πιο εμπεριστατωμένη γνώμη ας την πει) είναι το ΦΕΚ 1296/16-12-1977 όπου αναφέρει ότι τα ποστοστά επιβάρυνσης των ιδιοκτησιών...