Και αν μπορούσε να γίνει αυτή η ανάποδη ροή τη νύχτα, δε θα σκάγαμε να κρατάμε τα καζάνια ψηλά, πάνω από τον συλλέκτη. Θα τα στερεώναμε κάτω. Θα ζεσταίνοταν με εντελώς αντίστοιχο τρόπο.

Φυσική ροή...