Επειδή προβλέπω το θέμα να μας απασχολεί πολύ στο άμμεσο μέλλον (σήμερα ήδη μου έγινε μια πρόταση από ένα κατάστημα πώλησης ειδών θέρμανσης να εγκαταστήσω σαν βοηθητική πηγή ενέργειας για θέρμανση...