Το σύστημα ηλιακού - boiler φυσικής κυκλοφορίας είναι .... σύστημα.

Πολύ σωστά όσα λές αλλά θα προσθέσω:

-Σχέση απόδοσης συλλέκτη με όγκο νερού που αλλάζει το βαθμό απόδοσης.(Πολλά ηλιακά...