Ναι το ξέρουμε και θα υπάρξει και συλλογική απάντηση.

Περικλής
Εάν δεν ξέρεις εσύ, ξέρει κάποιος άλλος...