Από την κεντρική σελίδα του ΤΕΕ:

Υποβολή παρατηρήσεων και προτάσεων για την αναθεώρηση του Π.Δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διαπιστώνοντας :

•...