Στο χώρο που δραστηριοποιούμε είχα συμμετάσχει με την αποστολή καμιά δεκαριά σελίδων σε κάποιο θέμα. Ήταν η πρώτη και μέχρι σήμερα η μοναδική φορά :( που είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Παραδόξως...