Δεν είναι καινούριος Κώστα. Απλά δεν εφαρμοζόταν, μόνο ο grplumer το έκανε απόσους ξέρω, και είχε εκφράσει το παράπονό του πολλάκις στο φόρουμ.

There are only 10 types of people in the world:...