"οι λέβητες συμπύκνωσης απαιτούν σωστή εγκατάσταση (ειδικά όσον αφορά στο θέμα της καπνοδόχου) και σωστή ρύθμιση"

Έχουμε βάλει στην τετραώροφη οικοδομή μας 5 λέβητες συμπύκνωσης συνδεδεμένους...