Σε ποια περιοχή θα γίνει το έργο? Μήπως θες να στην αναρρόφηση των μονάδων να στέλνεις ένα ποσοστό νωπό?

____________________
Μ' αρέσουν οι παρατηρήσεις... Διορθώνομαι!