Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις έχουν λογική όταν χρησιμοποιούνται περιορισμένα γιατί κατεβάζουν αισθητά το αρχικό κόστος με ελάχιστη επιβάρυνση στο λειτουργικό.

Οι αντλίες θερμότητας έχουν σχετικά...