Γεια σας και χρόνια σας πολλά.

Ναι, γνωρίζουμε.

Θα πρέπει να υπολογιστούν οι απώλειες για την εξωτερική θερμοκρασία που μας ενδιαφέρει (π.χ. 5οC)
και η απόδοση των θερμαντικών σωμάτων στην...