Αυτό που είναι σημαντικό να προσέξετε είναι η ισχύς που αποδίδει το τζάκι στο νερό (σε kW) η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις απώλειες του σπιτιού.

Ακόμη πιο σημαντικό είναι να διαστασιολογηθούν...