Τρίοδη θερμοστατική σε ξυλολέβητα που λειτουργεί στους 40οc δεν γίνεται.
Αρα θα πρέπει να εγκατασταθεί δοχείο αδρανείας και κατά τη γνώμη μου το τζάκι θα λειτουργήσει πολύ καλύτερα, χωρίς πίσσες,...