Γεια σε όλους. Σε λίγους μήνες θα απομακρυνθώ από την Ελλάδα στο Λονδίνο. Θα συνεργαστώ με μια εταιρεία ηλεκτρολόγων μηχανικών και θα φτάσει 50.000 λίρες ετησίως εκεί - είναι αρκετό για να ζήσει καλά...