Πρόσφατα εγκαταστάθηκε μια αντλία θερμότητας Hitachi Υutaki RWM-8 μαζί με ένα δοχείο αδρανείας 200lt σε κατοικία 250τ.μ που βρίσκεται σε υψόμετρο 350 μέτρων και αποτελέιται απο 3 επίπεδα με σώματα...