Στον τύπο υπολογισμού λόγω απωλειών αερισμού και χαραμάδων του DIN (γινόμενο συντελεστών), υπάρχει ένα μέγεθος, η περίμετρος των ανοιγμάτων.

Στο συγκεκριμένο μέγεθος βάζουμε την περίμετρο μόνο των...