Οι σύγχρονοι λέβητες είναι εντελώς αθόρυβοι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εγκατάσταση τους στο δώμα (εφόσον βέβαια η εγκατάσταση γίνει σωστά και τηρηθούν κάποιες ελάχιστες απαιτήσεις).