Πάντα προτείνω εξωτερική μόνωση. Για τους παραπάνω λόγους.Βοηθάει και το καλοκαίρι πολύ αφού δεν πυρώνουν οι τοίχοι.

kx13578 @ yahoo.gr