Μάλλον το δεύτερο, αλλά μπορείτε να το δοκιμάσετε.

Αν τα fan coils σας έχουν όμως θερμοστάτη επαφής στην σωλήνα για να σταματούν αυτόματα όταν το νερό δεν είναι κρύο, θα πρέπει να επέμβετε...