Φυσικά και πιστεύω οτι η γνώση και η μάθηση δεν τελειώνει ποτέ, ειδικά για τον κλάδο των μηχανικών.Αυτός ήταν ο λόγος που μπήκα να κάνω το συγκεκριμένο posτ.????