Ακόμα θα ήθελα να προσθέσω ακόμα ένα ελληνικό ιστολόγιο με ηλεκτρολογικά θέματα και τεχνολογίας ειναι το http://ilektroaytomatismoi.blogspot.gr/