δεν είναι απαραίτητο αυτό. Μπορείς κάλλιστα να έχεις μία 3-οδη πριν την είσοδο στο boiler και να αλλάζεις τη ροή ανάλογα την εξωτερική θερμοκρασία με λειτουργία του κυκλοφορητή χωρίς να πηγαίνει στο...