Η ερώτηση σας είναι πολύ αόριστη, και αυτός είναι ο λόγος που δεν πήρατε απάντηση. Δεν γνωρίζουμε ούτε τις διαστάσεις της μαρκίζας, ούτε το ύψος τοποθέτησης της, ούτε αν δίπλα υπάρχουν ανοίγματα και...