Για σας
Υπάρχουν και ηλιακοί από χαλκό εξ ολοκλήρου.
Με εντυπωσιακά αποτελέσματα και στην διάρκεια χρόνου και στην απόδοση.