Γεια σας συνάδελφοι και φίλοι
μετά από τόσον καιρό,

The Mechanix γιατί μόνο για τυρβώδη ροή ;

Η σχέση Prandtl - Colebrook συμπεριλαμβάνει όλο το
το φάσμα της τυρβώδους και της στρωτής ροής....