ρμανσης με (Κεντρική χωρίς αυτονομία - Ωρομέτρηση - Θερμιδομέτριση). Κατανομή πάγιου αποθεματικού. Κατανομή δαπανών ιδιοκτητών – ενοικιαστών. Κατανομή ειδικών δαπανών (Κεντρικού μπόιλερ ζεστού νερού...