Δες την παράμετρο 0-01-room temperature compensation value και την παράμετρο 9-00-leaving water temperature compensation value. Στην πρώτη κάνεις μικροδιορθώσεις στην θερμοκρασία χώρου όπου όπως λέει...