Οσον αφορά στον τίτλο, αν ο μέσος χρήστης θέρμανσης έβλεπε την εγκατάσταση του "με τα μάτια" τα δικά σου, θα είχαμε μείνει από δουλειά.

Οσον αφορά στον τεχνικό που σε βοήθησε, μπορείς να γράψεις...