Αυτά σαν μέσος χρήστης.
Δηλαδή τώρα πού πέρασαν και κάμποσα χρόνια και θα απέκτησες και εξειδίκευση, δε μας γράφεις και ένα βιβλίο να γουστάρουμε και εμείς οι πραγματικοί μέσοι χρήστες, έτσι ωραία...