Οι ατομικές μονάδες θέρμανσης αερίου, τουλάχιστον αυτές που εγκαθιστώ εγώ δεν κάνουν θόρυβο. Ειδικά αν ο ανεμιστήρας είναι με κλίμακες, στη χαμηλή ταχύτητα που εργαζέται συνήθως, δεν ακούγεται κάτι....