Συμφωνώ με τους άλλους ως προς το θέμα της ασφάλειας αλλά αφού επιμένεις
http://levitostasia.net/viewtopic.php?f=12&t=52

Τεχνολογία και ποίηση.