Συνεργία θεωρω και το να μετέχω σε συζήτηση και να μην προειδοποιείσω για τους κινδύνους. Το οτι εδω δε βρέθηκε ΠΟΤΕ ΚΑΝΕΙΣ να γράψει ότι έκανε ότι του είπαμε και το αποτέλεσμα θύμιζε ανάσταση στο...