Όσον αφορά τις προωθήσεις εταιριών. Τελευταία φορά πήγα Πήλιο. Καθώς δεν γνώριζα την περιοχή, και έχω πάθει και τροφική δηλητηρίαση από άλλον, απόρησα που θα φάω. (Μην αγοράζετε μπαρμπούνια από...