Οι κανονές αποτελούν μια παράμετρο της επιτυχίας του φόρουμ. Δεν είναι θέμα αυστηρότητας. Εϊναι ασφάλεια ώστε να μή γίνει εμπορικό τσίρκο το φόρουμ.
Άλλο να σε διαβάζει κάποιος και να θέλει να σου...