Με τα δεδομένα που θέτετε σας αποτρέπω απο το να εγκαταστήσετε κλιματιστικό.
Η εμπειρία μου λέει ότι οι ηλικιωμένοι διαμαρτύρονται για τα "κρύο στα πόδια" λόγω κακής κυκλοφορίας του αίματος και της...