Δεν μπορεί να μην υπάρχει σωλήνας που να αποχετεύει τα συμπυκνώματα από την εσωτερική μονάδα, εκτός αν την εγκατάσταση την έχει κάνει τσομπάνης. Συνήθως τον περνάνε, μαζί με τους σωλήνες του...