Όταν λέει στο σχετικό έγγραφο "Χρήση λεβήτων ζεστού νερού, 80-105% Βαθμός απόδοσης" μπορεί να φτάσει ο βαθμό απόδοσης 105%;